google-algorithm-fade-ss-1920-800x4501.jpg

Fakta fremfor lenker - Google forsker på nytt rangeringssignal

Oppmerksomheten i søkebransjen ble rettet mot Googles ferske forskningsoppgavesom foreslår et signal for rangering av søkeresultater basert på "riktigheten av faktainformasjonen fra kilden" i stedet for lenker.

Fakta fremfor lenker - Google forsker på nytt rangeringssignal

Selv om dette foreløpig ikke er en del av Googles algoritme, er det antydet at en nettsides troverdighet kan hjelpe den oppover på Googles rangering hvis Google begynner å måle kvalitet ut fra fakta, ikke bare lenker. 

Google bruker allerede kunnskapsbaserte funksjoner som Kunnskapsgraf og Knowledge Vault, men tanken bak den nyeste forskningen er å redusere "nettsøppel" og rangere nettsteder etter sannhetsgehalt. 

Googles søkemotor bruker i dag antall innkommende lenker til en nettside som en kvalitetsindikator som avgjør hvor i søkeresultatene siden vises. Det betyr at sider som er lenket til av mange andre nettsteder, rangeres høyere. Problemet med dette er imidlertid at nettsteder som er fulle av unøyaktigheter, kan klatre oppover på rangeringen hvis mange nok lenker til dem.

Den nye modellen vil måle påliteligheten til en side, snarere enn sidens autoritet på nettet. I stedet for å telle innkommende lenker vil systemet telle antall feilaktige fakta på en side. Poengsummen de beregner for hver enkelt side, er Knowledge-Based Trust score (KBT), som beregnes ved hjelp av Knowledge Vault, det enorme lageret av fakta som Google har hentet ut fra Internett. Nettsider som inneholder motstridende informasjon, vil derfor falle på rangeringen.

Betyr dette at lenker er en utdatert måte å rangere innhold på? Innledningsavsnittet i artikkelen antyder i hvert fall dette:

"Kvalitetsvurdering av nettkilder er svært viktig for nettsøk. Den har tradisjonelt blitt evaluert ved hjelp av eksogene signaler som hyperlenker og nettleserhistorikk. Slike signaler fanger imidlertid for det meste opp hvor populær en nettside er. For eksempel har sladdernettsteder ... for det meste høy PageRank-poengsum, men vil generelt ikke anses som pålitelige. Omvendt har noen mindre populære nettsteder likevel svært nøyaktig informasjon.            

Google skriver videre at fjorten av de femten nettstedene det refereres til, har en PageRank blant de 15% beste nettstedene på grunn av popularitet, men for alle disse nettstedene ligger Knowledge-Based Trust (KBT) blant de 50% laveste nettstedene." Med andre ord anses de som mindre pålitelige enn halvparten av nettstedene", skriver Google.

Så, vil faktasøkingsalgoritmen bli implementert snart? John Mueller, Webmaster Trends Analyst for Google, uttaler:

 "Foreløpig er dette en forskningsrapport. Jeg synes det er interessant å se tilbakemeldingene på artikkelen og tilbakemeldingene fra nettsamfunnet, fra folk som lager nettsider, fra SEO-folk som markedsfører disse sidene, og også fra vanlige nettbrukere som ser på dette. For øyeblikket er dette definitivt bare en forskningsartikkel og ikke noe vi faktisk bruker."

Men dette er ingen vanlig rapport. Til tross for at Google produserer en mengde undersøkelser, er denne spesielt oppsiktsvekkende fordi den foreslår en endring av kjernen i Googles rangeringsstrategi, slik vi kjenner den. Et signal som kan betraktes som mer verdifullt enn lenker, vil representere et fundamentalt skifte i hvordan Google rangerer nettsider. 

Uansett hva utfallet blir, vil arbeidet med å forbedre nettstedets nøyaktighet nå uansett forbedre nettstedets troverdighet. Skulle signalene endre seg, må du sørge for at du har best mulig sjanse til å få en rangering på første side som gjenspeiler kvalitet, informasjon og fakta. 

Les flere artikler av denne forfatteren

klikk her