Ikon för webbplats Relevans Digital

Våra 6 SEO-råd, nödvändiga innan lanseringen av din webbplats

SEO (Search Engine Optimisation) är en metod för att modifiera en webbplats i syfte att förbättra webbplatsens synlighet och position på sökmotorernas resultatsidor. Vid skapandet av en webbplats kan många faktorer påverka dess klassificering, vissa av dessa faktorer har en inverkan som är snabbare och effektivare än de andra. Relevans har följaktligen skapat en "checklista" des meilleures stratégies SEO à adopter qui permettront d'augmenter le trafic vers votre site.

Det är viktigt att förstå att Google tar hänsyn till mer än 200 olika faktorer för att beräkna klassificeringen av en webbplats. Om man tänker efter är det nästan omöjligt att följa alla dessa faktorer. Quoi qu'il en soit, plus vous en accumulerez, meilleur sera votre score global.

Vi rekommenderar att du i första hand installerar några program som du kommer att ha stor nytta av när du arbetar med referenser: Google Analytics och Bing Webmaster Tools är två verktyg som är oumbärliga. Om du har för avsikt att använda WordPress, pensez à installera Google Analytics för WordPress och WordPress SEO. Pour finir, nous vous conseillons de réaliser une analyse comparative de la présence en ligne de vos principaux concurrents.

Lista över kontroller

1) Innehåll

2) Mots-clés och Meta-taggar

3) De interna relationerna

4) Flera enheter

5) De sociala medierna

6) Länkbyggande och bloggar

Avsluta mobilversionen