Angela

Försäljnings- och marknadschef

Meet Angela

About

Skills

Marknadsföringsstrategi, PR-strategi och PR-ledning, Digital PR-strategi och ledning, Marknadsföring av praktikplatser, Evenemangshantering, Sociala medier, Strategi och hantering av influencers, Affärsutveckling,

Location

Based in Ufficio - Monaco