Så skapar du en strategi för sociala medier i 9 steg

Uttrycket "spring inte innan du kan gå" kommer i åtanke när man utformar en strategi för sociala medier. På grund av den utbredda användningen av sociala medier förväntar sig vissa lyxvarumärken att det ska vara enkelt att bygga upp en närvaro på sociala medier. Men att bara publicera inlägg på sociala medier är inte detsamma som att bygga upp en aktiv online-community. 

Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för lyxmarknadsföring, men varumärken måste ha en tydlig strategi som beskriver deras mål och taktik för att uppnå dem. En strategi för sociala medier hjälper ditt varumärke att fokusera på dina mål, till exempel att öka varumärkeskännedomen, driva försäljningen, rikta in sig på en mer exklusiv grupp och nå nya målgrupper. Om ditt varumärke är inriktat på tillväxt i sociala medier i år är det absolut nödvändigt att förstå hur man bäst utnyttjar kraften i sociala medier. 

Fortsätt läsa för att se hur du skapar en marknadsföringsstrategi för sociala medier i 9 steg.

Vad är en strategi för sociala medier?

En strategi för sociala medier bör beskriva era mål, taktiken för att uppnå dem och de mått ni kommer att använda för att övervaka och mäta era framgångar och misslyckanden. Ju mer exakt planen för sociala medier är, desto mer fruktbara blir resultaten. En kortfattad marknadsföringsstrategi för sociala medier ger dig utrymme att fokusera i ett landskap med mer konkurrens, innehåll och appar än någonsin tidigare.

Att marknadsföra sig mot förmögna (HNW) och mycket förmögna (UHNWI) personer på sociala medier kräver ett raffinerat och unikt tillvägagångssätt. Genom att ta fram en målfokuserad strategi för sociala medier kan ditt lyxvarumärke bygga relationer med denna mycket exklusiva målgrupp. 

1. Sätt upp mål 

En social strategi för lyxföretag börjar med att fastställa tydliga mål. Utan mål kan du inte mäta din framgång. Enligt 2021 års Sprout Social Index är de vanligaste målen för varumärken att öka varumärkeskännedomen (58%) och öka engagemanget i samhället (41%). 

Oavsett om du vill bygga upp en större följarskara eller en aktiv community är det första steget mot att nå dina mål att definiera dina sociala mål. Dina mål för marknadsföring på sociala medier bör vara specifika, mätbara, uppnåeliga och relevanta och omfatta befintliga och planerade sociala konton samt plattformsspecifika mål. Dessa mål bör ligga i linje med varumärkets övergripande strategi för digital marknadsföring.    

Målen med sociala medier är bland annat att öka varumärkeskännedomen, öka varumärkets publik, nå en ny målgrupp och driva på webbtrafik och försäljning. 

2. Förstå din målgrupp

Analys av sociala medier kan ge värdefulla insikter om dina följare, inklusive användbar demografisk information som var de bor, deras åldersintervall och hur de interagerar med ditt varumärke. Dessa data kan hjälpa ditt varumärke att bättre rikta in sig på sin målgrupp. Varje målgrupp har tydligt definierade intressen och mediepreferenser, så det är viktigt att anpassa strategin och budskapet så att det passar just dem. 

Forskning är avgörande när man riktar in sig på HNW- och UHNW-konsumenter. Denna elitgrupp är misstänksam mot traditionella marknadsföringsmetoder och kräver en unik och nyanserad strategi. Innan du skriver din plan för sociala medier bör du undersöka vilka plattformar din publik och målgrupp är aktiva på.

3. Välj nätverk

Identifiera sedan de plattformar som din målgrupp är aktiv på. Vissa HNWI och UHNWI använder appar som Best of All Worlds (BOAW), en app med endast inbjudna som är en blandning av Facebook och LinkedIn och som riktar sig till eliten, och Rich Kids, ett kvasi-Instagram som kostar 1 000 euro per månad. Annars kan varumärken som riktar sig till denna rika väljarkår fortfarande dra nytta av andra sociala plattformar med högkvalitativt, riktat innehåll.

Facebook och Instagram är några av de största och mest använda kanalerna att vara närvarande på och kan användas för att få kontakt med en stor pool av potentiella kunder. De är också kända för att ge de bästa resultaten när det gäller annonsering på sociala medier. Instagram är ett utmärkt verktyg för att öka räckvidden och få genomslag, vilket kan påskyndas genom att använda branschhashtags, få kontakt med potentiella kunder och skapa konversation. 

Det som skiljer YouTube från andra videocentrerade plattformar är dess enorma räckvidd. Enligt The Social Shepherd är YouTube det näst mest populära sociala medienätverket, med 2,56 miljarder aktiva användare globalt. Jämfört med andra sociala medieplattformar är YouTube särskilt populärt bland äldre användare, med 67% av användarna i åldern 56 plus. Detta är särskilt viktigt för lyxvarumärken som riktar sig till UHNWI. Enligt 2022 Wealth-X rapport om världens ultraförmögenhetär den vanligaste åldern för UHNWIs 68, vilket gör YouTube till en bra plattform för att nå en mer mogen demografi. 

Med detta sagt bör lyxvarumärken inte misskreditera att använda TikTok för att rikta in sig på Gen Z HNWIs och UHNWIs. Enligt The Social Shepherd är 22,4% av TikToks användare mellan 20 och 29 år, vilket skapar stora möjligheter för varumärken att engagera sig och bygga gemenskap med yngre, rika konsumenter.

Din LinkedIn-profil är ytterligare ett sätt att nå ut till följare och potentiella kunder. Med 63 miljoner beslutsfattare som är aktiva på kanalen spänner LinkedIn över hela bredden av B2B-målgruppssegment och är den perfekta plattformen för att bygga relationer och generera leads. Innehållet på LinkedIn fokuserar på människorna bakom varumärket, vilket gör det viktigt att skräddarsy innehållet och berätta en historia.

4. Genomföra konkurrentanalys 

Med konkurrentanalys kan du förstå vad dina direkta konkurrenter gör på sociala medier. Detta hjälper dig att bättre förstå vilket innehåll som förväntas i din bransch, vilket hjälper dig att definiera dina mål. 

Undersök dina konkurrenters kontohanterare och granska deras innehåll. Lägg märke till vilket innehåll de delar och vad deras publik reagerar på. När du spårar kan du märka att dina konkurrenter är selektiva i sitt val av plattform. B2B-företag tenderar till exempel att fokusera på LinkedIn och Twitter, medan B2C-varumärken tenderar att fokusera på Instagram och TikTok. Du kan använda den här informationen för att optimera din egen strategi för sociala medier. Och glöm inte att hålla ögonen öppna efter luckor på marknaden.

5. Genomföra en social revision 

Om du redan använder sociala medier bör du ställa dig följande frågor:

  • Vad fungerar och vad fungerar inte?
  • Är din publik engagerad?
  • Gör du konsekvent inlägg?
  • Är ditt innehåll varierat, dvs. publicerar du en blandning av grafik, videor, infografik, artiklar etc.
  • Använder du analyser för att dela innehåll vid rätt tidpunkt?
  • Uppfyller era profiler era varumärkesriktlinjer? 

När du har samlat in denna information kan du börja fundera på hur du kan förbättra dig. Granskningen ger en inblick i vilket syfte varje socialt konto tjänar. Om syftet inte är tydligt bör du fundera över om det är värt att behålla. 

6. Upprätta infrastrukturen 

Din strategi för sociala medier är din regelbok. Nu när du har satt upp mål måste du skriva kortfattade instruktioner om hur du hanterar dina kanaler för att uppnå dem. Det kan vara en blåkopia som vem som helst kan plocka upp, läsa och förstå vad som ska göras och inte göras, vilket kommer att säkerställa konsekvens framöver.

En viktig del är tonfallet, som inte bara omfattar de ord du väljer utan även deras ordning, rytm och tempo. Varje varumärke skiljer sig åt; vissa lyxföretag, t.ex. yachtmäklare, väljer en respektfull och sofistikerad ton. Omvänt kan vissa lyxmodevarumärken välja en lekfull och humoristisk ton. 

Om du är nöjd med dina befintliga varumärkesriktlinjer ska du införliva dem i din strategi. Förutom tonalitet omfattar riktlinjerna även färgpaletter, typsnitt, bildspråk och designriktlinjer. Om du inte har några riktlinjer för ditt varumärke bör du använda en konsekvent varumärkesröst och stil som passar ditt företag. Många varumärken använder samma innehållsformat och kreativa inslag, från infografik till rullar. Dessa teman kan hjälpa dig att bli mer konsekvent och fokusera på en framgångsrik innehållsstrategi.

Dessutom behöver ditt lyxvarumärke identifiera innehållspelare som kan användas för olika syften, kanaler och typer av innehåll. Innehållspelare är vanligtvis tre till fem uppsättningar av teman eller ämnen som ditt varumärke konsekvent kommer att diskutera, förstärka och skapa innehåll för på sociala medier. Fundera på hur dessa ämnen fungerar för olika plattformar.

7. Upprätta och optimera konton

När du har identifierat vilka nätverk du ska fokusera på är det dags att skapa dina sociala konton eller förbättra dina befintliga konton och se till att de ligger i linje med din strategi för sociala medier. Se till att du fyller i all relevant information, t.ex. e-postadress, Linktree-länk och biografi.

Se till att optimera dina profiler: 

  • Skapa en övertygande biografi och inkludera nyckelord 
  • Använd konsekvent varumärkesprofilering i alla nätverk så att din profil känns igen 
  • Dina profilbilder har rätt storlek 
  • Använd Instagram-pinnade inlägg

Använd Google Analytics, Facebook Insights eller Twitter Analytics för att övervaka och analysera din trafik, klick, konverteringar och andra viktiga resultatindikatorer. 

8. Skapa en vacker månadskalender

Din sociala kalender bör innehålla datum och tider för när du kommer att dela innehåll på varje kanal. Du kan planera alla dina sociala aktiviteter - från bilder, länkdelning, blogginlägg och videor. Den bör innehålla detaljer om dina dagliga inlägg och innehåll i förväg och se till att dina inlägg fördelas på lämpligt sätt och publiceras vid de bästa tidpunkterna. Du kan planera hela din innehållskalender och få rekommenderade tider för att publicera inlägg med hjälp av sociala verktyg som Hootsuite, Later eller Sprout. Konsekvens är en viktig ingrediens i en marknadsföringsstrategi för sociala medier.

När det gäller design och kreativitet måste innehåll som riktar sig till HNWI och UHNWI se ut som det ska. Denna elitpublik är inget undantag när det gäller att bedöma ett varumärke efter dess utseende. Typografi är hur ett varumärkes budskap talar till sin publik, och dess stil måste återspegla den skrivna tonen. Bilderna måste alltid vara professionella, skräddarsydda och genomtänkta. För lyxvarumärken som marknadsför sig till UHNWI innebär detta att man i möjligaste mån undviker stockbilder. Innehållet måste stödja produktens kvalitet, exklusivitet och hantverksskicklighet.

Ett lyxvarumärkes storytelling måste vara konsekvent över alla plattformar. Det är grundläggande för att bygga upp en stark och trovärdig relation och nå ut till kräsna HNW- och UHNW-kunder, så att de kan lita på kvaliteten i upplevelsen av varumärkets löften och produkter.

9. Följ upp dina resultat 

Var beredd på att regelbundet revidera, se över och ändra din strategi för sociala medier. Det bör vara ett levande dokument som du justerar när det behövs. Hänvisa ofta till dokumentet för att säkerställa konsekvens, och var öppen för att göra ändringar som bättre återspeglar nya mål, branschförändringar eller övergripande marknadsföringsstrategi. 

Relevance är en marknadsföringsbyrå som specialiserat sig på att utveckla kampanjer på sociala medier som når och påverkar UHNWIs. Om du vill veta mer eller prata med våra experter på sociala medier, kontakta oss kontakt idag.

Läs fler artiklar av denna författare

Klicka här