AI-innholdsgenerator

Straffer Google AI-generert innhold?

Verktøy for kunstig intelligens (AI) som ChatGPT har revolusjonert innholdsproduksjonen og gjort det enklere å skape innhold i stor skala. AI-verktøy for innholdsgenerering har imidlertid sine svakheter, blant annet øker risikoen for at innholdet inneholder faktafeil og mangler det menneskelige preget. En annen risiko er hvorvidt AI-generert innhold vil bli straffet av Google, og hvilke konsekvenser dette kan få for nettstedets domeneautoritet, inkludert muligheten til å rangere for bestemte søkeord på søkemotorens resultatsider.

I en verden av luksuriøs innholdsmarkedsføring, der et svært sofistikert publikum forventer et kvalitetsnivå som overgår massemarkedets merkevarer, kan AI-generert innhold altfor ofte komme til kort og generere setninger som ofte føles robotaktige og ikke tilfører noe nytt til den eksisterende dialogen.

Bør luksusmerker bruke AI-generert innhold, og risikerer i så fall deres digitale tilstedeværelse å bli straffet av Google? Relevans' SEO- og innholdseksperter innen luksusbransjen ser nærmere på AI-generert innhold.

Hva er AI-generert innhold?

AI er en maskines evne til å utføre funksjoner som vanligvis forbindes med menneskelig intelligens. Et eksempel på dette er AI-teknologien bak chatbotene som dukker opp på nettsider. Kunstig intelligens har også overtatt tale-til-tekst-teknologien og har vært avgjørende for personer med nedsatt syn, mens stemmeassistenter som Siri og Alexa er vanlige eksempler på kunstig intelligens som brukes i hjem over hele verden.

ChatGPT

ChatGPT er et eksempel på et generativt AI-verktøy. Chat GPT står for "Chat Generative Pre-trained Transformer". Den nåværende gratisversjonen av ChatGPT er basert på GPT-3.5 LLM (Large Language Model), og i begynnelsen av 2023 lanseres en betalingsversjon, ChatGPT-4, som er mer sofistikert enn GPT-3.5 og bedre i stand til å gjenkjenne nyanser i tekst og generere bilder. Både ChatGPT 3.5 og 4 er i stand til å generere store mengder tekst i løpet av sekunder fra enkle inndata, og har potensial til å endre det nåværende arbeids-, skole- og hjemmelandskapet slik vi kjenner det.

ChatGPT har blitt et favorittverktøy for mange digitale markedsførere fordi det kan spare tid og forbedre kampanjeresultatene når det brukes riktig. AI-generert skriftlig innhold er uovertruffent raskt, og i en bransje der blogger, artikler og thought leadership-artikler må skrives ofte, kan AI-innhold spare både tid og krefter.

Hva er fordelene med AI-generert innhold?

Ikke bare kan generative AI-verktøy som ChatGPT produsere tekst basert på brukerens innspill, men de kan også forbedre eksisterende ordforråd og finpusse skrivestilen. En generativ AI kan bidra til å overvinne skrivesperre, utvikle ideer til titler og innhold og hjelpe skribenter med å uttrykke sine synspunkter, selv på tvers av språkbarrierer.

Straffer Google innhold skrevet av kunstig intelligens?

OpenAI lanserte en tidlig demo av ChatGPT i november 2022, og i løpet av fem dager hadde AI-chatboten over én million brukere. ChatGPT kan skrive e-poster, kode og artikler, generere ideer til innhold, oversette språk og automatisere svar på vanlige kundeservicehenvendelser. ChatGPT brukes i dag i en rekke bransjer, men er den bra for søkemotorer?

Googles Search Advocate, John Mueller, sier at "bruk av automatisering - inkludert AI - for å generere innhold med det primære formålet å manipulere rangeringen i søkeresultatene er et brudd på våre [Googles] retningslinjer for spam. Når det er sagt, er det viktig å være klar over at ikke all bruk av automatisering, inkludert AI-generering, er spam. Automatisering har lenge blitt brukt til å generere nyttig innhold, for eksempel sportsresultater, værmeldinger og transkripsjoner."

Googles Danny Sullivan gjentok også at Google synes det er greit med kunstig intelligens så lenge innholdet er nyttig og skrevet for mennesker.

En forbedring av brukeropplevelsen er imidlertid et positivt resultat, selv om det skjer ved hjelp av kunstig intelligens. Miranda Miller, seniorredaktør i Search Engine Journal, har et godt poeng når hun stiller spørsmål ved om det ville være merkelig av Google å forby nettredaktører og innholdsskapere å bruke kunstig intelligens for å forbedre brukeropplevelsen, når Google selv bruker det i så stor grad. Det kan til og med argumenteres for at markedsførere må optimalisere nettsteder for kunstig intelligens for virkelig å kunne utnytte de potensielle fordelene det kan gi.

Helt fra begynnelsen av har Google alltid belønnet kvalitetsinnhold og original informasjon som er av verdi, for eksempel forskning og detaljerte rapporter. Ifølge søkemotoren vil informasjon som er relevant for leseren, gi gode resultater i søkeresultatene.

Informasjonen må derfor være original, innholdsrik og relevant for målgruppen, samt ha følgende egenskaper E-E-A-T (erfaring, ekspertise, autoritet og pålitelighet). Google bruker EEAT til å vurdere om søkerangeringssystemene gir nyttig og relevant informasjon til sluttbrukerne.

Hvis du bare bruker AI-verktøy for å generere innhold, er det stor sjanse for at du ikke kan demonstrere E-E-A-T. Nøkkelen er å bruke verktøy som ChatGPT for å forbedre innholdet.

Vil kunstig intelligens erstatte innhold skrevet av mennesker?

Kunstig intelligens fører med seg mange fordeler, for eksempel muligheten til å være i kontakt med AI-baserte chatboter døgnet rundt, AI-systemer som håndterer repetitive og monotone oppgaver, og stemmeassistenter som Siri og Alexa, som har gjort livet lettere for så mange.

Muligheten til å generere nye ideer, overskrifter, bloggartikler og søkeord er bare noen av grunnene til at innholdsmarkedsførere har vært blant de første bransjene som har begynt å bruke AI til å skape innhold i det daglige arbeidet. I tillegg har muligheten til å bruke AI til å samle inn og analysere data på få minutter gjort researchprosessen raskere.

Vi kan imidlertid ikke bare basere oss på kunstig intelligens når det gjelder innhold. Den må brukes som et verktøy som gjør det enklere å skape innhold. Innhold som er generert av AI, må korrekturleses av mennesker med ytterligere profesjonell input. Det er menneskene som virkelig kjenner og forstår målgruppen for innholdet og den vinklingen eller det fokuset som kreves. Dette gjelder særlig for luksusmerker som trenger et menneskelig preg for å nå ut til personer med svært høy nettoverdi.

Menneskelig intelligens i samarbeid med kunstig intelligens vil føre til mange flere muligheter, og hvis vi følger prinsippene i E-E-A-T, bør det føre til positive resultater.

Vi vet at Google kan oppdage AI-generert innhold, men Google straffer ikke AI-innhold i seg selv, men heller dårlig innhold generelt. Det er derfor viktig at et menneske ser gjennom innholdet, løfter det opp der det er nødvendig og sikrer at teksten er korrekt og original.

Hvordan kan Relevance hjelpe?

Relevance er et ledende byrå for digital markedsføring i luksusbransjen som bruker den nyeste teknologien til å skape skreddersydde digitale markedsføringskampanjer for ledende merkevarer i luksusklassen rettet mot UHNW-målgrupper. Vi utnytter kraften i de beste AI-verktøyene i sin klasse for å løfte kampanjer og sikre målbar avkastning på investeringen. Hvis du vil vite mer om hvordan du samarbeider med Relevance, kontakt vårt team.

Les flere artikler av denne forfatteren

klikk her