Globus

Slik optimaliserer du et nettsted på ett språk for ulike territorier

GlobusVanligvis blir duplisert innhold eller dupliserte sider på internett straffet av Google og andre søkemotorer som spam og kan føre til at et nettsted blir SERP-rangering til å synke betraktelig. Så hvordan lager du to legitime sider eller nettsteder med nesten identisk innhold på samme språk, men rettet mot ulike land?

Det beste eksempelet på dette er et selskap som ønsker å opprette to forskjellige nettsteder, ett rettet mot USA med et .com-domene og ett rettet mot Storbritannia med et .co.uk-domene. Språket på begge disse nettstedene vil være praktisk talt identisk, men det kan være viktige forskjeller på nettstedet, for eksempel kontaktnumre og adresser. For å hindre at søkemotorene oppfatter begge disse nettstedene som kopier av hverandre og dermed straffer dem, må du legge til følgende alternative språkkoder.
Disse kodene må være gjensidige mellom sidene, slik at hvis for eksempel en engelsk side peker til en fransk side og sier "dette er den franske siden med samme innhold", må den franske siden peke tilbake og si "dette er den engelske versjonen".

Disse alternative språkkodene plasseres i sidetoppen og ser slik ut:

<link rel="alternate" hreflang="fr-FR" href="http://www.relevanceweb.fr/" />

Rel (rel) indikerer en alternativ versjon
hreflang er språket (og det lokale språket) på den alternative siden.
href er plasseringen (URL) til den alternative siden.

Hreflang er den viktige biten og består av to deler, språk og plassering. Plasseringen kan, og blir ofte utelatt. Hvis det dreier seg om et fransk nettsted, vil koden bare være hreflang="fr", noe som betyr at siden er rettet mot alle som søker på fransk, uansett hvor de befinner seg.Kart over USA og Storbritannia

I vårt eksempel med USA og Storbritannia vil begge sidene være på engelsk, så du må definere stedet siden er rettet mot på følgende måte:

/>.

Språk og sted må være gyldige retningsnumre, og de må være unike. Du kan ikke peke på to forskjellige sider med samme språkkode med mindre de er angitt til forskjellige steder.

Tanken er at personer i USA som søker på engelsk, får treff på .com, mens personer i England får treff på .co.uk. Det er for at søkemotorene skal vite at sidene er en del av det samme nettstedet og er rettet mot bestemte personer, og ikke bare urelaterte kopier, noe man kunne anta hvis sidene ikke var koblet sammen på noen annen måte.

Når du retter deg mot ulike områder på denne måten, bør du også gå inn i webmasterverktøyene og angi den geografiske plasseringen for hvert nettsted deretter.

Ved å følge disse relativt enkle reglene bør du kunne lage nettsteder eller sider som er bedre rettet mot individuelle markeder, samtidig som du unngår fallgruvene med duplisert innhold og beholder din hardt opptjente SERP-posisjon.

Les flere artikler av denne forfatteren

klikk her