Hva er programmatisk annonsering og hvorfor er det fremtiden for digital annonsering?

Den digitale annonsestrategien er i stadig utvikling, og stadig mer av mediekonsumet skjer via digitale enheter. Man kan trygt si at økosystemet for digital annonsering har kommet langt siden den første bannerannonsen ble vist i 1994 (i form av en AT&T-annonse på hotwired.com). Og det er trolig ikke noe område som har utviklet seg mer enn programmatisk annonsering. 

Hva er programmatisk annonsering?

Programmatic ble introdusert på slutten av 2000-tallet for å hjelpe utgivere med å finne en enkel måte å selge usolgte annonser på. Før programmatic ble introdusert, var det ofte rundt 40%-60% av utgivernes varelager som ikke ble solgt, fordi etterspørselen rett og slett ikke holdt tritt med tilbudet. Siden dette varelageret tidligere ikke tjente penger for utgiverne, var det tilgjengelig til mye lavere priser enn tradisjonelle direktekjøp. Etter hvert som etterspørselen etter dette restlageret økte, økte også antallet utgivere som ønsket å kjøpe, og denne konkurransen førte til at prisene forble lave.

Hva programmatikk kan tilby

Siden starten har programmatisk annonsering vokst jevnt og trutt, både når det gjelder omsetning og markedsandeler. Ifølge Zenithstår programmatikk allerede for 69% av de digitale medieutgiftene, og denne dominansen viser ingen tegn til å avta.

I dag er det grunnleggende prinsippet for programmatisk annonsering det samme. Det gjør det mulig for annonsører å:

  • Kutt ut mellomleddet for å effektivisere annonsekjøpsprosessen, slik at du slipper å forholde deg til signering av IO-er og sikring av varelager. Med programmatisk annonsering kan visninger reserveres på 100-dels sekunder. 
  • Bruke målretting på etterspørselssiden. Dette betyr at annonsørene kan ha større kontroll over målgruppene sine, og ikke er avhengige av potensielt ukjente målgruppedata som utgiverne eier/kontrollerer, eller kun er avhengige av målretting mot varelageret.
  • Få tilgang til et mye større utvalg av publikasjoner. Ved å bruke hvitelister for nettsteder kan du fortsatt bare målrette mot de publisistene du ønsker å jobbe med, men dette kan gjøres innenfor én enkelt kampanje/linjepost, med konsekvent, annonsørdefinert målretting for hele kampanjen. Det at disse målgruppene eies eller kontrolleres av annonsøren, gjør det også mulig å måle avkastningen på investeringen mye bedre fra annonsørens ståsted. Det er enkelt å kjøre rapporter for å sammenligne målgruppenes og publisistenes resultater opp mot måltall som annonsøren har definert.

En stor fordel med programmatisk annonsering er som nevnt mengden data som er lett tilgjengelig for annonsøren. Jo mer data en annonsør har til rådighet, desto mer personlig tilpasset - og i teorien desto mer vellykket - blir en digital annonsestrategi. 

Moderne DSP-er (Demand-Side Platforms) gjør det mulig for annonsører å legge inn flere lag med datadrevet målretting fra ulike kilder. Denne presise målrettingen og personaliseringen av annonser er en annen stor styrke ved programmatisk annonsering sammenlignet med tradisjonell displayannonsering.

Bekymringer knyttet til programmatisk annonsering

Etter hvert som teknologien rundt programmatisk annonsering utvikler seg, er imidlertid en av de største bekymringene som tradisjonelt har vært knyttet til programmatiske annonsekjøp, risikoen for uredelig trafikk som fører til ineffektiv bruk av annonsebudsjettet, samt muligheten for at annonsørenes annonser vises på uønskede steder. Denne bekymringen er absolutt ikke ubegrunnet og stammer fra den første tiden med programmatisk annonsering, da man aldri var helt sikker på hvor annonsen ville bli vist. 

Men tidene har forandret seg siden den gang, og utviklingen av tredjeparts verifiseringspartnere gjør at annonsebørsene må ha kontroll på kvaliteten på varelageret for å holde seg konkurransedyktige. I tillegg har publisistene begynt å tilby sine programmatiske annonser på litt forskjellige måter, for eksempel som PMP- eller PG-avtaler (se vår programmatiske side om relevans for mer informasjon om disse). Dette gir annonsøren større tillit til varelageret og viser at utgiverne er ivrige etter å se på nye måter å selge varelageret sitt programmatisk på.

Disse ulike kjøpstypene bidrar til å bygge bro mellom open exchange programmatic og direkte kjøp.

Programmatisk: En nødvendig del av din strategi for digital annonsering 

Programmatic kommer bare til å vokse i fremtiden. Konseptet tilbyr en langt mer effektiv måte å kjøpe og selge digital annonseplass på. De begrensende faktorene for programmatisk annonsering er selve teknologiene, men disse kommer bare til å bli bedre med tiden - som nevnt ovenfor trenger man bare å se på hvordan det programmatiske økosystemet så ut for 10 år siden for å forstå hvor raffinert og kraftig det moderne programmatiske økosystemet er.

Den programmatiske verdenen er fortsatt kompleks, men her hos Relevance har vi ekspertisen til å hjelpe deg med å navigere i den. I tillegg til ekspertisen vår kan vi hjelpe annonsører med å ta de digitale mediekampanjene sine til neste nivå på en effektiv måte, samtidig som merkevaren din er trygg.

Les flere artikler av denne forfatteren

klikk her