Google involvert i anklager om kartellvirksomhet

Google skal etterforskes av Europakommisjonen din. SEO-selskap i Frankrike har fått vite. Konkurrentene hevder at Google har misbrukt sin status som dominerende søkemotor på nettet og brutt EUs regelverk.

 

En talsperson for EU-kommisjonen har sagt at de vil undersøke påstandene om at verdens største søkemotor bevisst har senket rangeringen av konkurrerende søkemotortjenester i søkeresultatene sine.

En lignende undersøkelse ble iverksatt tidligere i år av statsadvokaten i Texas etter lignende klager. I begge tilfellene er innvendingen at Google manipulerer søkerangeringen.

EU-kommisjonen uttalte at "Vi har besluttet å innlede en antitrust-undersøkelse av påstandene om at Google har misbrukt sin dominerende stilling innen nettsøk". Kommisjonen opplyser at dette er en følge av "klager fra leverandører av søketjenester om ugunstig behandling av deres tjenester i Googles ubetalte og sponsede søkeresultater, kombinert med en påstått favorisering av Googles egne tjenester."

 

Les flere artikler av denne forfatteren

klikk her