Fordelene ved å jobbe hjemmefra inkluderer 13% økt produktivitet

I stedet for å oppleve en nedgang i produktiviteten når koronapandemien tvinger millioner av mennesker til å jobbe hjemmefra, kan bedriftene faktisk oppleve en økning i produktiviteten, skal vi tro nyere studier. 

Koronaviruset har ført til den største globale masseøvelsen i fjernarbeid noensinne, og sosial distansering har blitt en del av vårt kollektive vokabular.

Når millioner av mennesker over hele verden nå jobber hjemmefra, er det forståelig at avdelingsledere og konsernsjefer er bekymret for at produktiviteten skal synke.

Ledere og bedriftseiere ser kanskje for seg at de ansatte sitter i pyjamas hele dagen og ser på favorittserien sin på TV, men forskning har lenge vist at ingenting er lenger fra sannheten. 

Undersøkelser har vist at fjernarbeid faktisk øker produktiviteten, noe som fører til at medarbeiderne jobber hardere, er mer fokuserte og lykkeligere. Det er også langt mer sannsynlig at ansatte som jobber hjemmefra, er lojale, noe som reduserer turnover og rekrutteringskostnader.

I løpet av det siste tiåret har det vært en jevn økning i bruken av hjemmekontor etter hvert som bedrifter og bedriftseiere har fått øynene opp for fordelene ved å jobbe hjemmefra. 

I Storbritannia har det for eksempel vært en fordobling av antall personer som jobber hjemmefra i løpet av de siste 10 årene, til rundt 1,54 millioner. Mange selskaper har imidlertid vært engstelige for å ta i bruk konseptet med å la ansatte jobbe hjemmefra - helt til Covid-19.

Mens bedrifter tidligere har vært tilbakeholdne med å la ansatte jobbe hjemmefra, har utbruddet nå tvunget bedrifter til å la hele teamene jobbe hjemmefra, noe som har satt fjernarbeid på prøve på sitt mest ekstreme.

Fordeler med å jobbe hjemmefra: økt produktivitet

En banebrytende toårig studie gjennomført av Stanford professor Nicholas Bloom inkluderte definitive datapunkter som fremhevet fordelene for både arbeidsgiver og arbeidstaker ved å jobbe hjemmefra, blant annet økt produktivitet. 

Den studie, den hittil største undersøkelsen om fordelene ved å jobbe hjemmefra og økt produktivitet, som omfattet rundt 16 000 ansatte.

Studien viste en produktivitetsøkning på 13% som følge av hjemmekontor, med flere arbeidsminutter og mer arbeid utført per minutt.

Dataene viste også at frafallet blant de ansatte gikk ned med 50%, og at de ansatte tok kortere pauser, færre sykedager og mindre avspasering. De ansatte opplevde også at det var mindre distraherende og lettere å konsentrere seg hjemme.

Selskapet som deltok i studien - Ctrip, Kinas største reisebyrå - sparte også nesten $2 000 USD per ansatt i husleie ved å redusere kontorets fotavtrykk.

Det eneste negative som kom frem i studien, var at nesten halvparten av de ansatte opplevde det som isolerende å jobbe hjemmefra hele tiden. Da studien var over, valgte mange ansatte fleksible arbeidsforhold - muligheten til å jobbe hjemmefra eller på kontoret når de selv ønsket det, noe som ga dem det beste av to verdener: sosial interaksjon med arbeidskolleger når det var nødvendig, kombinert med de utallige fordelene ved å jobbe hjemmefra.

Utvikling av en bærekraftig fremtid

Det er ikke bare arbeidstakerne og arbeidsgiverne som høster fordelene ved å jobbe hjemmefra - også miljøet har mye å tjene på at færre må pendle til jobben. I takt med at verden er på vei mot et vippepunkt der det ikke finnes noen vei tilbake, pågår kappløpet om å finne mer bærekraftige måter å leve på.

Koronapandemien har allerede ført til et enormt fall i luftforurensningen, ettersom ansatte dropper den daglige pendlingen og omfavner fordelene ved å jobbe hjemmefra.

Satellittbilder fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) viser at nivåene av nitrogendioksid, en klimagass som produseres av veitrafikk og industrianlegg, har gått betydelig ned i byer og industriklynger i Europa og Asia siden det globale utbruddet startet. I Nord-Italia, som er en av regionene som er hardest rammet av viruset, har nitrogendioksidnivåene sunket med rundt 40%. En annen studie fra Carbon Brief viser at utslippene av karbondioksid har falt med rundt 25% i Kina.

Og hvem blir vel ikke rørt av bildene fra Venezia, som viser klare kanaler fylt med et rikt dyreliv takket være den dramatiske reduksjonen av bensinslukende motorbåttaxier?

Opprette infrastrukturen

Selvfølgelig er det mange jobber som ikke kan utføres hjemmefra, men for de fleste kontoransatte er det fullt mulig å dra nytte av de utallige fordelene ved å jobbe hjemmefra. Avanserte digitale plattformer gjør det mulig for team å holde kontakten virtuelt som aldri før.

Relevance har en sofistikert digital infrastruktur som gjør det enkelt for teamet vårt å tilpasse seg fjernarbeid, bruk av verktøy som Monday, Google Docs, Google Hangouts, Zoom og Slack. Tidsregistreringsverktøyet Harvest gjør det mulig for medarbeiderne å spore tiden sin, og avdelingslederne kan følge med på hva teamet bruker tid på, slik at produktiviteten opprettholdes. Med teammedlemmer over hele verden er mange av Relevance-medarbeiderne vant til å holde nettmøter. 

Vi begynner dagen med et virtuelt kaffemøte der alle ansatte er velkomne, og avslutter uken med Virtual Vino, en uformell gruppechat på Google Hangouts. Og vi holder fortsatt våre ukentlige opplæringsøkter, der over 30 ansatte logger seg på virtuelt for å dele kunnskap og informasjon om de nyeste digitale trendene.  
Etter at de ansatte har jobbet hjemmefra i fire uker, har Relevance kunnet måle fordelene ved å jobbe hjemmefra, blant annet en markant økning i produktiviteten. 

En ny kontorkultur

Selv om koronaviruset er påtvunget, kan det føre til en seismisk endring i kontorkulturen. 

I likhet med mange andre kommer jeg til å savne friheten som fjernarbeid gir når vi går tilbake til det gamle systemet, fra å spise lunsj hjemme til å ha mer tid til å være sammen med datteren min. Som forfatter nyter jeg spesielt godt av roen og stillheten, som bare er én av mange fordeler ved å jobbe hjemmefra. Andre vil selvsagt glede seg over muligheten til å komme tilbake til den faste rutinen som kontorlivet gir.

Det er relativt tidlig i koronakrisen at det foreligger reelle data fra virksomheter som har måttet fjernstyre hele team, og at det er mulig å spore om produktiviteten faktisk har økt. 

Mange eksperter spår en økning i antall fjernarbeidere når viruset er over, etter hvert som bedriftene innser fordelene ved å jobbe hjemmefra. Det kan også bli vanskelig for arbeidsgivere å argumentere for at hjemmekontor ikke vil fungere, eller at det er for komplisert å sette opp, hvis fjernarbeid som følge av Covid-19 faktisk støtter tidligere forskning og viser at det er enkelt å gjennomføre for de aller fleste bedrifter.

Vil fjernarbeid på grunn av covid-19 faktisk føre til økt produktivitet? Vil det å jobbe hjemmefra etter pandemien bli den nye normalen? Det vil bare tiden vise. 

Les flere artikler av denne forfatteren

klikk her