" Το αληθινό linkbuilding που αποσκοπεί στο να προκαλέσει μια δέσμευση, να ενημερώσει το κοινό και να δημιουργήσει ένα όφελος από τις αμοιβαίες σχέσεις, πρέπει να αποτελεί μέρος όλων των εκστρατειών για τις δημόσιες σχέσεις " ~ Mike Cherenson, CEO (Chef Executive Officer) des Relations Publiques de la Société America

Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του διαδικτυακού μάρκετινγκ ενδιαφέρονται για τη συνέργεια μεταξύ του διαδικτυακού μάρκετινγκ και των δημόσιων σχέσεων (ΔΠ). Η αιτία γι' αυτό : Le SEO classique est uniquement basé sur l'acquisition de liens, tandis que le webmarketing moderne consiste surtout en l'acquisition de liens via la distribution de contenus uniques et intéressants. Les liens éditoriaux générés par l'utilisation de techniques de RP apportent des clicks directes et mènent à des rankings (classements) plus importants.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα αυτού του συγγραφέα

κάντε κλικ εδώ