Εδώ μπορείτε να βρείτε συναρπαστικά άρθρα που γράφτηκαν για το Relevance από την Muriel Penoty

Το βασικό γλωσσάριο όρων δημοσίων σχέσεων: PR: Λεξιλόγιο για ψηφιακές και παραδοσιακές δημόσιες σχέσεις

Είναι αυτονόητο ότι κάθε εξειδικευμένος κλάδος διαθέτει τη δική του ορολογία. Οι δημόσιες σχέσεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Προερχόμενος από ένα παραδοσιακό υπόβαθρο δημοσίων σχέσεων, όταν ήμουν...