Διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ

Meet Angela

About

Skills

Στρατηγική μάρκετινγκ, Στρατηγική και διαχείριση δημοσίων σχέσεων, Στρατηγική και διαχείριση ψηφιακών δημοσίων σχέσεων, Πρακτική άσκηση μάρκετινγκ, Διαχείριση εκδηλώσεων, Social Media, Στρατηγική και διαχείριση των επιρροών, Επιχειρηματική ανάπτυξη,

Location

Based in Ufficio - Μονακό