Autorství Google

Značky Google Publisher & Authorship - co je co?

Autorství GoogleDíky náhodnému uklouznutí výkonného předsedy a bývalého generálního ředitele společnosti Google Erica Schmidta se konečně něco v tajemném a tajuplném světě SEO vyjasnilo. Totiž, že používání značek autorství a značek vydavatelství je v podstatě zaručeně zlepšit výsledky vyhledávání stránek stránky (SERP).

Nyní, když známe tuto zlatou informaci, je možná na čase vysvětlit, co je to autorství a značení vydavatele a jaký je mezi nimi rozdíl.

Značkovací jazyk umožňuje přiřadit článek, příspěvek na blogu nebo obsah webových stránek konkrétnímu autorovi nebo vydavateli. Díky tomu pak Google ví, kdo jsou vydavatelé nebo autoři obsahu těchto webových stránek. V konečném důsledku jsou si obě značky z hlediska přiřazení dosti podobné, přičemž značka authorship přiřazuje článek konkrétní osobě nebo "autorovi" a značka publisher přiřazuje článek spíše firmě nebo "vydavateli" než konkrétní osobě. Klíčový rozdíl je v tom, jak Google interpretuje jednotlivé metody značení. Především je však důležité si uvědomit, že pro efektivní zlepšení pozice a výkonnosti stránek v SERPu je nutné mít profil Google+ pro značení autorství, resp. Stránka Google+ pro značení vydavatele.

Autorství a značkováníNyní jsme se dostali k tomu nejdůležitějšímu, a to jak to vše zlepšuje hodnocení stránek ve vyhledávání. Použitím značky autorství (rel = "author") spolu s profilem Google+ Google kromě toho, že vašim stránkám poskytne praktické zvýšení jejich pořadí ve vyhledávání, zlepší také výsledky spojené s daným autorem. Toto vylepšení může zahrnovat obrázek autora a odkazy na jeho profil na Google+ i na další články, které napsal.Publisher-Markup

Totéž platí pro použití značky publisher (rel = "publisher", rozdíl je v zobrazovaných informacích. Při použití značky publisher Google často vylepšuje výsledky tím, že vedle výsledků vyhledávání zobrazí velký rámeček, ve kterém uvede užitečné informace o podniku, jako jsou kontaktní údaje, adresa, pracovní doba a odkaz na webové stránky.

Záleží na vašem konečném cíli nebo podnikání, která metoda je pro vás vhodná. Obecně platí, že pokud se snažíte propagovat firmu, je vhodné použít značku publisher, pokud se však vaše podnikání točí spíše kolem jednotlivců a jejich konkrétních dovedností, může být výhodnější použít značku autorství Google.

Přečtěte si další články tohoto autora

klikněte zde