5474825330_4470fa5928.jpg

Výpočet míry prokliku

Webové stránky Míra prokliku (CTR) je nejlépe popsán jako podíl návštěvníků, kteří kliknou na určitý hypertextový odkaz. CTR je proto zásadní pro měření úspěšnosti konkrétní online reklamní kampaně. V tomto nejnovějším blogu společnost Relevance prozrazuje, jak úspěšně a přesně vypočítat míru prokliku a jak analyzovat následná data.

Existuje několik programů, které odhalují průměrné CTR, ale většina jejich informací je založena na průměrných hodnotách. V důsledku toho mnoho profesionálů v oboru SEO zpochybňuje jejich spolehlivost.

Nicméně Nástroje Google pro webmastery je jedním z nejpřesnějších a nejdůvěryhodnějších programů, který je užitečný pro zkoumání, která klíčová slova přivádějí návštěvnost na vaše stránky a jaká je jejich účinnost. Profily Google Webmaster Tools lze také synchronizovat s odpovídajícími účty Google Analytics pro ještě přesnější sběr dat.

Při analýze CTR je však nutné se připravit na to, že. velmi rozdílné výsledky. Zatímco u některých klíčových slov je možné dosáhnout až 35% CTR pro pozici 1, u jiných je to pouze 15%. Velká část této zvláštní charakteristiky závisí na prostředí pro dané klíčové slovo, včetně vliv značky, konkurence klíčových slov a relativita k vyhledávání.

Následující graf nástroje Google Webmaster Tools zobrazuje kombinovaný počet zobrazení a kliknutí na různá klíčová slova pro jednu konkrétní webovou stránku. Tomuto grafu předchází graf jednotlivých těchto klíčových slov a jejich individuální automaticky vypočtené výkony CTR.

obrázek 2

Vzhledem k tomu, že CTR se u jednotlivých klíčových slov velmi liší, je důležité vědět, co hledáte, abyste mohli provést úspěšnou analýzu CTR. Nástroje Google Webmaster Tools prezentují informace několika způsoby, a tak se zkoumání správných parametrů může ukázat jako důležité při hledání přesnějších a užitečnějších výsledků. Například vzhledem k tomu, že nástroje Google Webmaster Tools jsou schopny zobrazit vždy pouze údaje za tři měsíce, je třeba pečlivě zvážit časový rozsah a data výzkumu, zejména pokud webové stránky podléhají sezónním výkyvům návštěvnosti. Dalším parametrem vyhledávání, který je třeba při analýze CTR pečlivě zvážit, je "umístění" návštěvníků webu.

K vyhledání těchto informací použijte "vyhledávací dotazy" a z následných dat sestavte tabulku do tabulky CSV. Následná tabulka umožňuje snadněji seřadit klíčová slova a analyzovat každé zvlášť, což je důležitá funkce vzhledem k tomu, že různé typy klíčových slov přinášejí různé výsledky CTR.

Například značková klíčová slova mají obvykle vyšší CTR než neznačková (ačkoli návštěvnost značkových výrazů se může značně lišit v důsledku faktorů mimo SEO, např. reklamy v médiích). Mezitím cílená "longtailová" klíčová slova přitahují menší návštěvnost než obecnější "head" termíny. tyto informace jsou znázorněny v následujícím grafu, který s laskavým svolením poskytla společnost Branded3.

Model CTR

Pomocí alternativních funkcí aplikace Excel lze přesného výpočtu CTR dosáhnout vydělením "kliknutí" (kolik lidí kliklo na webovou stránku ze stránky s výsledky vyhledávání) a "zobrazení" (jak často se webová stránka objevuje na stránce s výsledky vyhledávání pro konkrétní výraz): CTR = počet kliknutí/impresí

Všechny společnosti zabývající se SEO znají hodnotu přehledů o metrice návštěv pro své klienty. Meziroční srovnání CTR jsou jedním z nejlepších způsobů, jak prokázat dopad úsilí v oblasti SEO na růst návštěvnosti a příjmů.. Správně vypočtené CTR jsou nástrojem, který není radno podceňovat.

Přečtěte si další články tohoto autora

klikněte zde